Moduł Gtk2

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

O czym to jest

Moduł Gtk2 dostarcza interfejs do biblioteki Gimp Toolkit 2.x. Pozwala na tworzenie graficznego interfejsu w sposób obiektowy, charakterystyczny dla Perla.

Opis działania

use Gtk2 '-init'; $window = Gtk2::Window->new('toplevel'); $window->set_title("Hello World!"); $button = Gtk2::Button->new("Press me"); $button->signal_connect(clicked => sub { print "Hello again - the button was pressed\n"; }); $window->add($button); $window->show_all; Gtk2->main; 0; Ten przykładowy program tworzy okienko zatytułowane "Hello World!". Okno zawiera przycisk nazwany "Press me." Kiedy przyciśniemy guzik w konsoli pojawi się komunikat "Hello again - the button was pressed" przekaznay przez sygnał zawarty w anonimowej funkcji podłączonej do signal_connect.

Inicjalizacja

use Gtk2 qw/-init/; use Gtk2 qw/-init -threads-init/; -init
Odpowiada Gtk2->init, wywołane by zainicjalizowac GLIB i GTK+. Każdy skrpt Gtk2-Perl powinien wywołac "use Gtk2 -init"; Ta inicjalizacja powinna miec miejsce przed użyciem jakiejkolwiek funkcji Gtk2 w twojej aplikacji GUI. Zainicjalizuje ona wszystko co jest potrzebne do osługi biblioteki i parsuje niektore standardowe komendy linii polecen.
-threads-init
Odpowiada Gtk2::Gdk::Threads->init, wywołane by zaincjalizowac mechanizm bezpieczenstwa wątków aby gdk mógł byc bezpiecznie dostępny z wielu wątków gdy jest używany w połączeniu z Gtk2::Gdk::Threads->enter i Gtk2::Gdk::Threads->leave.

Inne moduły wspomagające Gtk2

Gtk2::api(3pm) opisuje jak przetłumaczyc C API na Perla.
Gtk2::Helper(3pm) zawiera rzeczy które ułatwiają pisanie programów Gtk2.
Gtk2::SimpleList(3pm) powoduje że użycie GtkListStore i GtkTreeModel staje się o wiele łatwiejsze.
Gtk2::index(3pm) Wyświetla autmatycznie generowane dokumentacje pod dla Gtk2.

Autorzy modułu

muppet
Ross McFarland
Torsten Schoenfeld
Marc Lehmann
G.ran Thyni
J..rn Reder
Chas Owens
Guillaume Cottenceau

Dodatkowe informacje

Gtk2 na cpanie
Autor: Paweł Koko (pkoko at manta.univ.gda.pl)

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.