Moduł Flickr::API

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Obsługa modułu Flickr::API

O czym to jest

Moduł Flickr::API pozwala na wygodne korzystanie z API udostępnionego przez Flickr.com.

Instalacja

sudo perl -MCPAN -e 'install Flickr::API'

Metody

Flickr API

By nasza aplikacja mogła wykorzystywać API udostępnionego przez Flickr.com musi posiadać API key oraz secret. Te dwie wartości generujemy przez formularz na stronie http://www.flickr.com/services/api/key.gne (oczywiście musimy posiadać konto na Flickr.com). Służą one do identyfikacji programu korzystającego z serwisu. Kolejny etap to zaakceptowanie przez nas aplikacji, która będzie korzystała z naszego konta. W tym celu musimy wygenerować token autoryzacyjny. Możemy to zrobić poprzez wykonanie następującego skryptu:

use strict; use Flickr::API; my $apiKey = '(tutaj naszaj API key)'; my $secret = '(tutaj secret związany z API key)'; sub getFrob { my $flickr_api = shift; my $res = $flickr_api->execute_method("flickr.auth.getFrob"); return undef unless defined $res and $res->{success}; return $res->{tree}->{children}->[1]->{children}->[0]->{content}; } sub getToken { my $flickr_api = shift; my $frob = shift; my $res = $flickr_api->execute_method("flickr.auth.getToken",{ 'frob' => $frob } ); return undef unless defined $res and $res->{success}; return $res->{tree}->{children}->[1]->{children}->[1]->{children}->[0]->{content}; } my $tkn = Flickr::API->new({'key'=>$apiKey, 'secret'=>$secret}); my $frob = getFrob($tkn); my $url = $tkn->request_auth_url('write', $frob); print "Przejdź do strony :\n", "$url\n", "Wykonaj zamieszczone na niej instrukcje.\n", "Naciśnij enter.\n"; <STDIN>; my $token = getToken($tkn, $frob); print $token;

Linki

http://www.flickr.com/services/api/ - dokumentacja Flickr API

http://search.cpan.org/~iamcal/Flickr-API-0.08/lib/Flickr/API.pm - oryginalna dokumentacja modułu

Kontakt i informacje o autorze opracowania

Autor: Marcin Rutkowski

Email: m.rutkowski@xtr.net.pl

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.