Moduł File::Compare

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Co to jest

Moduł File::Compare służy do porównywania plików, bądź uchwytów plików.

Opis

Funkcja File::Compare::compare porównuje zawartości dwóch plików, bądź uchwytów plików. Jest domyślnie eksportowana z File::Compare

File::Compare::cmp jest synonimiczną funkcją do File::Compare::compare i jest eksportowana z File::Compare na życzenie.

File::Compare::compare zwraca:

Przykład

Oto prosty przykład demonstrujący użycie funkcji File::Compare::compare:

#!/usr/bin/perl use strict; use warnings; use File::Compare; # Jakie pliki chcemy porównać? my $file1 = "$ENV{HOME}/.bashrc"; my $file2 = "$ENV{HOME}/.bash_profile"; # Porównujemy i sprawdzamy rezultat my $result = compare($file1, $file2); if ($result == 0) { print "'$file1' and '$file2' są identyczne.\n"; } elsif ($result == 1) { print "'$file1' and '$file2' są różne.\n"; } elsif ($result == -1) { die "Wystąpił błąd przy użyciu funkcji File::Compare::compare: $! "; } else { die "Błąd! Wynik '$result' z File::Compare: $! "; }

Dodatkowe informacje

A oto oryginalna dokumentacja: http://search.cpan.org/~ni-s/File-Compare-1.1001/Compare.pm, lub można też ją wyświetlić poleceniem: perldoc File::Compare, jeżeli ma się zainstalowanego perldoca.

Autorka opracowania

P.P.

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.