Moduł Cwd

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Obsługa modułu Cwd

O czym to jest

Cwd - moduł pozwalający określić bieżący katalog roboczy. Można w tym celu użyć innych sposobów, ale jeśli potrzebujemy zapisać tę nazwę i na przykład powrócić do niej później to korzystamy z jednej z dostępnych funkcji.

Dostępne funkcje

Każda z dostępnych funkcji wywoływana jest bez argumentów i zwraca ścieżkę katalogu bieżącego.

getcwd() - bezpieczna w użyciu

my $cwd = getcwd();

cwd() - również bezpieczna, obecnie najczęściej używana ze względu na to że jest identyczna z 'pwd' dla większości systemów

my $cwd = cwd();

fastcwd() - mniej bezpieczna ale szybsza, jeśli natrafia na problem może zmienić nam katalog bieżący i zwróci wartość undef

my $cwd = fastcwd();

Przykład użycia

use Cwd; my $dir = getcwd;

Dodatkowe inormacje

Na perldoc'u

http://perldoc.perl.org/Cwd.html

Autor modułu

brak informacji

Kontakt i informacje o autorze opracowania

Autor: Mateusz Fojtuch

Email: mateuszf@gmail.com

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.