Moduł Config

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Moduł Config.

Co to jest?

Moduł Config eksportuje zmienną hashową %Config zawierającą informacje o konfiguracji komputera. Zmienna ta jest tylko do odczytu i zawiera ponad 900 par name='value'. Moduł Config zawiera również trzy funkcje które dają wygodny dostę do tych wartości. Są to:

W celu sprawdzenia czy wybrana wartość jest zdefiniowana można użyć funkcji exist. Jeśli zażądamy wyświetlenia zmiennej, która nie została zdefiniowana (np. poprzez funkcję config_vars) otrzymamy napis name='UNKNOWN'.

Przykład użycia.

use Config if($Config{cc} =~ /gcc/){ print "Program zbudowany przy użyciu GNU C."; } use Config qw(myconfig config_sh config_vars); print myconfig(); print config_sh(); #aby zobaczyć co się stanie #każemy wypisać nieistniejącą zmienną "jakaszmienna", config_vars qw/osname osvers jakaszmienna/ #polecenie wypisze nazwe oraz wersję systemu, #pod którym uruchomiliśmy program print config_vars();

Dokumentacja

  1. Więcej na ten temat: http://www.perl.com/doc/manual/html/misc/configpm.html

Kontakt i informacje o autorze opracowania

Autor: P.S.

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.