Moduł Compass::Bearing

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Obsługa modułu Compass::Bearing

use Compass::Bearing; my $obj = Compass::Bearing->new(); print "Bearing: $_ deg => ", $obj->bearing($_), "\n" foreach (12,45,78,133); print "Compass: ", join(":", $obj->data),"\n";

Co to jest?

Modul potrafi zamienić wartość kątową (w stopniach lub radianach) na odpowiednie wskazanie kompasu.

Konstruktor

new
Konstruktor new() może być wywołany z takimi samymi parametrami jak metoda set. my $obj = Compass::Bearing->new()

Metody

bearing
Metoda zwraca odpowiedni tekst dla podanego kierunku w stopniach. my $bearing=$obj->bearing($degrees_from_north);
bearing_rad
Metoda zwraca odpowiedni tekst dla podanego kierunku w radianach. my $bearing=$obj->bearing_rad($radians_from_north);
set
Metoda ustawia i zwraca klucz do struktury danych z nazwami kierunków. my $key=$self->set; my $key=$self->set(1); my $key=$self->set(2); my $key=$self->set(3);
data
Metoda zwraca tablice, której elementami są nazwy kierunków geograficznych. my $data=$self->data;

Dodatkowe informacje

Cała dokumentacja znajduje się na http://search.cpan.org/~mrdvt/Compass-Bearing-0.05/lib/Compass/Bearing.pm

Autor opracowania

P.B.

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.