Moduł XML::Ximple

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Co to jest?

XML w Perl'u.

Opis

XiMpLe jest prostym parserem XML utworzonym, by zapewnić drzewo oparte na parserze XML z bardziej pożądaną strukturą danych niż tą która była aktualnie dostępna na CPAN.

Streszczenie
use XML::Ximple (qw( parse_xml_file parse_xml get_root_tag ximple_to_string )); $ximple_tree = parse_xml_file ( $filename ); $ximple_tree = parse_xml ( $string ); $ximple_tag = get_root_tag ( $ximple_tree ); $string = ximple_to_string ( $ximple_tree );
Dane
<ximple_tree> ::= [ <ximple_tag> ... ] <ximple_tag> ::= { tag_name => <tag-name>, attrib => <attribs> content => <ximple_tree> tag_type => <tag-type> } <tag-name> ::= <xml-identifier> <attribs> ::= { <xml-identifier> => String, ... } <tag-type> ::= PI | XMLDecl | DOCTYPE | Comment | undef

Funkcje

parse_xml_file

Parsuje podany plik jako XML i zwraca drzewo Ximple.

parse_xml

Podajemy string'a, parsuje to jako XML i zwraca drzewo Ximple

get_root_tag

Podajemy drzewo Ximple, zwraca element korzenia jako lisć Ximple

ximple_to_string

Podajemy drzewo Ximple, zwraca XML jako string'a

Przyklad

use XML::Ximple (qw(parse_xml get_root_tag ximple_to_string)); my $xt = parse_xml(<>); print "This looks like a "; print get_root_tag($xt)->{tag_name}; print " type of document.\n"; print '-'x80; print ximple_to_string($xt);

Dodatkowe informacje.

Przydatne linki

Dokumentacja tego modułu w cpan'ie

Kontakt i informacje o autorze opracowania

Autor modułu:

Reliance Technology Consultants, Inc. Mike MacHenry Mike Burns

Autor przekładu: K.P.

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.