Moduł XML::TreeBuilder

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Co to jest?

Parser który buduje drzewo objektów XML::Element.

Streszczenie
foreach my $file_name (@ARGV) { my $tree = XML::TreeBuilder->new; # empty tree $tree->parse_file($file_name); print "Hey, here's a dump of the parse tree of $file_name:\n"; $tree->dump; # a method we inherit from XML::Element print "And here it is, bizarrely rerendered as XML:\n", $tree->as_XML, "\n"; # Now that we're done with it, we must destroy it. $tree = $tree->delete; }

Opis

Modul ten używa XML:Parser do tworzenia drzew dokumentu XML zbudowanych z objektów XML:Element (i XML:Element jest podklasą HTML:Element przystosowaną dla XML). XML:TreeBuilder jest znaczący szczególnie dla ludzi, którzy są przyzwyczajeni do HTML:TreeBuilder / HTML:Element i nie chcą uczyć się innego interfejsu dokumentu jak XML:Twig lub XML:DOM.

Metody i atrybuty

$root = XML::TreeBuilder->new()

Tworzy nowy obiekt XML::TreeBuilder.

$root->parse(...options...)

Uzywa metody 'parse' z XML::Parser do parsowania XML z źródla wyszczególnionego w opcjach

$root->parsefile(...options...)

Uzywa metody 'parsefile' z XML::Parser do parsowania XML z źródla wyszczególnionego w opcjach

$root->parse_file(...options...)

Po prostu alias dla parsefile

$root->store_comments(value)

Decyduje czy TreeBuilder zwykle zgromadzi komentarze znalezione podczas parsowania zawartośi w $root.Domyslnie wyłączony.

$root->store_declarations(value)

Decyduje czy TreeBuilder zwykle zgromadzi deklaracje oznaczania znalezione podczas parsowania zawartośi w $root.Domyslnie wyłączony.

$root->store_pis(value)

Decyduje czy TreeBuilder zwykle zgromadzi rozpoczynające proces instrukcje znalezione podczas parsowania zawartośi w $root.Domyslnie wyłączony.

Dodatkowe informacje.

Przydatne linki

Dokumentacja tego modułu w cpan'ie

Kontakt i informacje o autorze opracowania

Autor modułu:

Sean M. Burke,

Autor przekładu: K.P.

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.