Moduł XML::Handler::EasyTree::Generator

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Co to jest?

Rozszerzenie Perlowe generujące struktury EasyTree.

Streszczenie
use XML::Handler::EasyTree::Generator; $e = XML::Handler::EasyTree::Generator->new( 't' => '_t', 'pi' => '_pi', 'c' => '_c' ); $hashref = $e->AUTOLOAD(\%args, @content); $hashref = $e->AUTOLOAD(@content); $hashref = $e->_t(@content); # make a text node $hashref = $e->_c(@content); # make a comment node $hashref = $e->_pi({'target' => $target}, @content); # make a pi node $hashref = $e->_pi($target, @content); # make a pi node $hashref = &XML::Handler::EasyTree::Generator::AUTOLOAD(\%args, @content);

Opis

Modul ten dostarcza sposob na tworzenie struktur EasyTree w locie. Interfejs jest podobny do autoleader w CGI.pm. Jesli pojawią się jakies blędy, funkcja zwróci false a bledy zostaną zapisane w $XML::Handler::EasyTree::Generator::error.

Metody/Funkcje

XML::Handler::EasyTree::Generator->new(['t' => $name][, 'pi' => $name][, 'c' => $name])

Ta metoda tworzy nowy objekt, który pozwala używać autoloader obiektowo. Domyślnie autoloader utworzy węzły elementu.

$easytreetools_obj->AUTOLOAD([\%args,] @content) &XML::Handler::EasyTree::Generator::AUTOLOAD([\%args,] @content)

Ta funkcja pozwala utworzyć węzel EasyTree w podobny sposob jak ten używany w CGI.pm dla tworzenia węzłów HTML. Może zostać użyty jako funkcja lub jako metoda.

Dodatkowe informacje.

Przydatne linki

Dokumentacja tego modułu w cpan'ie

Kontakt i informacje o autorze opracowania

Autor modułu:

wren ng thornton, http://llama.freegeek.org/~wren/

Autor przekładu: K.P.

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.