Moduł XML::DOM

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

co to jest?

dogodny xml dom.

streszczenie
use xml::dom::bagoftricks; # get the xml document and root element my ($doc,$root) = createdocument('foo'); # or # get the xml document with xmlns and version attributes specified my $doc = createdocument({name=>'foo', xmlns=>'http://www.other.org/namespace', version=>1.3}); # get a text element like bar my $node = createtextelement($doc,'foo','bar'); # get an element like my $node = createelement($doc,'foo','isbar'=>0, 'isfoo'=>1); # get a nice element with attributes that contains a text node bar my $foo_elem = createelementwithtext($domdocument,'foo','bar',isfoo=>1,isbar=>0); # add attributes to a node addattributes($node,foo=>'true',bar=>32); # add text to a node addtext($node,'this is some text'); # add more elements to a node addelements($node,$another_node,$yet_another_node); # adds two text nodes to a node addtextelements($node,foo=>'some text',bar=>'some more text'); # creates new xml:dom::elements and adds them to $node addelements($node,{ name=>'foo', xlink=> 'cid:..' },{ .. }); # extracts the text content of a node (and its subnodes) my $content = gettextcontents($node);

opis

xml:dom:bagoftricks dostarcza funkcji do zapewniania i tworzenia latwiej objektów DOM. Celem BagOfTricks jest stwarzanie DOM i XML w bardziej przyjazny perlowi sposób, używając ojczyste idiomy, tak aby pasowaly do reszty programu pisanego w perlu.

funkcje

createTextElement($doc,$name,$value)

Funkcja ta zwraca ladny XML::DOM::Node reprezentujacy element z dodanym Tekst węzlem, bazujac na zapewnionych argumentach.

createElement($doc,$name,%attributes)

Funkcja ta zwraca ladny XML::DOM::Node reprezentujacy element z dodanym Tekst węzlem, bazujac na zapewnionych argumentach

createElementwithText($DOMDocument,$node_name,$text,$attr_name=>$attr_value);

Dostajemy element z atrybutami takimi jak węzel tekstu ( i.e. Bar )

my $foo_elem = getElementwithText($DOMDocument,'Foo','Bar',isFoo=>1,isBar=>0);

addAttributes

Dodaje atrybuty do XML::DOM::Node

addElements

Dodaje elementy do XML::DOM::Element

addTextElements

Dodaje Text Elements do XML::DOM::Element

dodatkowe informacje.

przydatne linki

dokumentacja tego modułu w cpan'ie

kontakt i informacje o autorze opracowania

autor modułu:

Aaron Trevena,

autor przekładu: k.p.

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.