Moduł WWW::Yahoo::Movies

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

O czym to jest

Moduł WWW::Yahoo::Movies to moduł pozwalający na pozyskiwanie informacji z Yahoo! Movies. Nie tylko IMDB posiada kompleksową bazę filmową:)

Konstruktor

new()
Film może być wyszukiwany na podstawie tytułu: my $movie = new WWW::Yahoo::Movies(id => 'Troy'); bądź bezpośrednio poprzez Yahoo! movie ID: my $movie = new WWW::Yahoo::Movies(id => 1808444810); Jeżeli podamy tytuł, wyniki wyszukiwania zostaną zapamiętane a nam zwrócona pierwsza z możliwości.

Metody

id()
ID filmu:my $id = $ym->id();
title()
tytuł filmu:my $title $ym->title();
cover()
okładka filmu:use LWP::Simple qw(get); my $cover_img = get($ym->cover); print "Content-type: image/jpeg\n\n"; print $cover_img;
year()
rok premiery filmu:my $year = $ym->year();
mpaa_rating()
ograniczenie wiekowe filmu: my $mpaa_code = $ym->mpaa_rating();lub my($mpaa_code, $mpaa_descr) = $ym->mpaa_rating();
distributor()
dystrybutor:my $distr_name = $ym->distributor();
release_date()
data premiery filmu:my $date = $ym->release_date();
runtime()
czas trwania filmu:my $runtime = $ym->runtime();
genres()
gatunki filmowe:my @genres = @{ $self->genres };zwraca referencję do tablicy.
plot_summary()
krótki opis filmu: my $plot = $ym->plot_summary();
matched()
w przypadku wyszukiwania po tytule, zwraca referencję do hasha o strukturze: id => tytułmap { print "ID: $_->{id}; title: $_->{title}\n" } @{ $ym->matched();
people()
zwraca hasha z następującymi kluczami: reżyser, producent, obsada, które odwołują się do tablicy informacji o osobach za pomocą Yahoo Person ID albo pełnego imienia i nazwiska.my $people = $ymovie->people(); for(keys %$people) { print "Category $_ \n"; for(@{$person->{$_}}) { print "$_->[0]: $_->[2] ...\n"; } }
cast()
zwraca listę obsady filmu w postaci par Yahoo Person ID, pełne imię i nazwisko. my $cast = $ymovie->cast; for(@$cast) { print "$_->[0]: $_->[1]\n"; }
producers()
zwraca listę producentów filmu w postaci par Yahoo Person ID, pełne imię i nazwisko. my $producers = $ymovie->producers; for(@$producer) { print "$_->[0]: $_->[1]\n"; }
directors()
zwraca listę reżyserów filmu w postaci par Yahoo Person ID, pełne imię i nazwisko. my $directors = $ymovie->directors; for(@$directors) { print "$_->[0]: $_->[1]\n"; }

Przykład

use WWW::Yahoo::Movies; my $title = "shrek"; my $ym = new WWW::Yahoo::Movies(id => $title); print "Get info about [$title] ..."; print "\n\tID: ".$ym->id; print "\n\tTITLE: ".$ym->title; print "\n\tYEAR: ".$ym->year; print "\n\tMPAA: ".$ym->mpaa_rating; print "\n\tCOVER: ".$ym->cover_file; print "\n\tPLOT: ".substr($ym->plot_summary, 0, 60)." ..."; print "\n\tDATE: ".$ym->release_date; print "\n";

Przykład znajduje i wypisuje informacje n.t. filmu Shrek the Third (2007)

Get info about [shrek] ...
    ID: 1808716389
    TITLE: Shrek the Third
    YEAR: 2007
    MPAA: PG
    COVER: shrekthethird_releaseposter.jpg
    PLOT: Being king isn't for everyone--especially if you're a prickly ogre who smells like the shallow end o ...
    DATE: 18 May 2007

Dodatkowe informacje

Informacje o autorze opracowania

Autor: M.M.

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.