Moduł WWW::Search::ISBNDB

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

O czym to jest

Moduł ten służy do wyszukiwania książek w bazie danych ISBN (International Standard Book Number).

Przykład

use WWW::Search; my $search = WWW::Search->new('ISBNDB', key => 'abc1234'); $search->native_query('The Hitchhiker Guide To The Galaxy'); my $result = $search->next_result(); while (my $result = $search->next_result() ) { print "$result->{'title'} ($result->{'isbn'} - $result->{'book_id'})\n"; print " -- $result->{'titlelong'}\n\n"; print " '$result->{'summary'}'\n"; }

Aby korzystać z powyższego kodu kodu, należy założyć darmowe konto na WWW: http://isbndb.com/, a następnie wygenerować klucz i wpisać go tu: key => 'abc1234'

Opis

native_setup_search
Przygotowuje do wyszukiwania, poprzez sprawdzenie poprawności klucza. Klucz można uzyskać za darmo na: http://isbndb.com/
native_retrieve_some
Poszukiwania zaczynamy, od podania klucza, wyszukiwanej nazwy (może to być tytuł książki, autor, wydawca, interesujący nas temat lub numer ISBN). Korzystając z modułu LWP::UserAgent otrzymujemy wynik. Używając modułu XML::Simple przetwarzamy otrzymany rezultat, na popularny obiekt typu WWW::SearchResult. Ze względu na złożoność wyniku wyszukiwania, obiekt WWW::SearchResult zawiera hash z następującymi polami:
  • book_id - id książki
  • isbn - nr ISBN
  • language - język
  • summary - podsumowanie
  • titlelong - cały tytuł
  • notes - uwagi

Dodatkowe informacje

Moduł WWW::Search::ISBNDB korzysta z następujących modułów:

Orginalna dokumentacja CPAN:

WWW: http://search.cpan.org/~sock/WWW-Search-ISBNDB-0.3/lib/WWW/Search/ISBNDB.pm

Kontakt i informacje o autorze opracowania

Autor: Z. L.

Email: zbyszek84@gmail.com

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.