Moduł WWW::Google::Images

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

O czym to jest

Moduł ten służy do wyszukiwania i pobierania zdjęć z wykorzystaniem wyszukiwarki grafiki google.

Przykład

use WWW::Google::Images; $agent = WWW::Google::Images->new( server => 'images.google.com', ); $result = $agent->search('flowers', limit => 10); while ($image = $result->next()) { $count++; print $image->content_url(); print $image->context_url(); print $image->save_content(base => 'image' . $count); print $image->save_context(base => 'page' . $count); }

Powyższy kod korzystając z wyszukiwarki grafiki google, pobierze i zapisze na dysku 10 najpopularniejszych rysunków kwiatów.

Opis metod

new(%args)

Tworzy i zwraca nowy obiekt.

Opcjonalne parametry:

server => $server

Wybiera serwer wyszukiwarki. Można wybrać regionalną wyszukiwarke np. http://images.google.pl/

proxy => $proxy:$port

Ustawienia serwera proxy (jeśli takiego używamy).

$agent->search($query,%args)

Ustawienia wyszukiwania. $query to nazwa wyszukiwanego obrazka, a %args to opcjonalne parametry opisane poniżej.

Opcjonalne parametry:

limit =>$limit

Ogranicza maksymalną ilość zwróconych wyników wyszukiwania

min_width => $width

Ustawia minimalną szerokość obrazu w pikselach

min_height => $height

Ustawia minimalną wysokość obrazu w pikselach

min_size => $size

Ustawia minimalny rozmiar

max_width => $width

Ustawia maksymalną szerokość obrazu w pikselach

max_height => $height

Ustawia maksymalną wysokość obrazu w pikselach

max_size => $size

Ustawia maksymalny rozmiar

ratio => $ratio

Ustawia współczynnik tolerancji dla szerokości/wysokości

ratio_delta => $ratio_delta

Ustawia zakers tolerancji dla współczynnika $ratio_delta. Domyślnie 1.0

regex => $regex

Ograniczają wyniki wyszukiwania, do tych, których nazwy plików odpowiadają wyrażeniu regularnemu $regex

iregex => $regex

Ograniczają wyniki wyszukiwania, do tych, których nazwy plików nieodpowiadają wyrażeniu regularnemu $regex

Dodatkowe informacje

Orginalna dokumentacja CPAN:

WWW: http://search.cpan.org/~grousse/WWW-Google-Images-0.6.4/lib/WWW/Google/Images.pm

Kontakt i informacje o autorze opracowania

Autor: Z. L.

Email: zbyszek84@gmail.com

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.