Moduł WWW::Google::Calculator

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Obsługa modułu WWW::Google::Calculator

O czym to jest

Moduł ten służy do korzystania z funkcji kalkulatora google. Oto niektóre z jego opcji:

+, -, *, /, ^, % są to odpowiednio dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, podnoszenie do potęgi oraz dzielenie modulo

th root of - pierwiastek n-tego stopnia np. 5th root of 32

sin, cos, etc. funkcje trygonometryczne (wartości są podawane w radianach) np. sin(pi/3), tan(45 degrees)

ln logarytm o podstawie e np. ln(17)

! silnia 5!

Ponadto możliwa jest zamiana jednostek (np.kilometrów na mile), obliczenie na liczbach w systemach dwójkowym, ósemkowym itp.

Więcej informacji o kalkulatorze google:

WWW: http://www.google.com/intl/pl/help/features.html#calculator

WWW: http://www.google.com/intl/pl/help/calculator.html

Przykład

use WWW::Google::Calculator; my $calc = WWW::Google::Calculator->new; print $calc->calc('5+2*2'); # = 9 print "\n"; print $calc->calc('100 miles in kilometers'); # = 160.9344 kilometers print "\n"; print $calc->calc('0b1100101*0b1001'); # = 0b1110001101 print "\n"; print $calc->calc('0x7d3 in roman numerals'); # = MMIII print "\n"; print $calc->calc('sine(30 degrees)'); # = 0.5 print "\n"; print $calc->calc('e^(i pi)+1'); # = 0 print "\n"; print $calc->calc('1.21 GW / 88 mph'); # = 30 757 874 newtons print "\n";

Opis metod

new
Tworzy nowy obiekt
calc($query)
Wysyła zapytanie do wyszukiwarki google i zwraca otrzymany wynik
error
Zwraca ostatni błąd

Dodatkowe informacje

Moduł WWW::Google::Calculator korzysta z następujących modułów:

Orginalna dokumentacja CPAN:

Kontakt i informacje o autorze opracowania

Autor: Z. L.

Email: zbyszek84@gmail.com

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.