Moduł Time::Local

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Obsługa modułu Time::Local

O czym to jest

Time::Local to moduł dokonujący operacji odwrotnej do localtime() czy gmtime() - czyli zamienia listę złożoną z roku, miesiąca itp. na łańcuch reprezentujący czas.

Na wejściu przyjmowana jest data złożona z 6-elementowej tablicy. Zwraca ona wartość w sekundach od początku powstania danego systemu (np. 1 stycznia 1970 dla Unix'a).

$time = timelocal($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year); $time = timegm($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year);

Sekundy, minuty, godziny i dzień miesiąca muszą mieć wartość dokładnie taką jaką posiadają. Miesiące jednak przyjmują wartości 0..11, gdzie 0 to styczeń. Rok to liczba mu odpowiadająca minus 1900 (np. 107 dla roku 2007).

Przykład użycia

use Time::Local 'timelocal'; { # 365 dzień roku 1999 print scalar localtime timelocal 0,0,0,365,0,99; # 20000 dzień od roku 1970 print scalar localtime timelocal 0,0,0,20000,0,70; # 10.000.000 sekunda od 1999 print scalar localtime timelocal 10000000,0,0,1,0,99; }

Dodatkowe inormacje

Na perldoc'u

http://perldoc.perl.org/Time/Local.html

Autor modułu

Graham Barr - gbarr@pobox.com

Kontakt i informacje o autorze opracowania

Autor: Mateusz Fojtuch

Email: mateuszf@gmail.com

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.