Moduł Time::gmtime

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Obsługa modułu Time::localtime

O czym to jest

Time::gmtime to moduł dzięki któremu możemy pobrać dowolną część obecnego czasu lub daty w Greenwich.

Wynikiem działania jest lista podobna do struktury tworzonej przez time.h z języka C

Otrzymujemy listę: sec, min, hour, mday, mon, year, wday, yday, i isdst. Wszystkie elementy listy są numeryczne.

$sec,$min i $hour to oczywiście sekundy, minuty i godzina.

$mday to dzień miesiąca, a $mon odpowiada za miesiąc i jest liczbą z przedziału 0..11 gdzie 0 to oczywiście styczeń.

$year to liczba lat, która upłynęła od roku 1900. Czyli aby dostać 4 cyfry danego roku trzeba wpisać:

$year += 1900;

aby otrzymać dwie ostatnie cyfry danego roku:

$year = sprintf("%02d", $year % 100);

$wday odpowiada za dzień tygodnia, są to liczby 0..6, gdzie 0 to niedziela. $yday to dzień danego roku czyli zakre 0..364 lub 0..365.

$isdst przyjmuje wartość true jeśli mamy czas letni, w przeciwnym wypadku - wartość false.

Przykład użycia

use Time::gmtime; $gm = gmtime(); printf "W Greenwich jest dzisiaj %s\n", (qw(Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun))[ gm->wday() ];

Dodatkowe inormacje

Na CPANie

http://search.cpan.org/~nwclark/perl-5.8.8/lib/Time/gmtime.pm

Autor modułu

Tom Christiansen

Kontakt i informacje o autorze opracowania

Autor: Mateusz Fojtuch

Email: mateuszf@gmail.com

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.