Moduł Thesaurus

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Co to jest ?

Jest to moduł służący do sporządzania list synonimów. Początkowo używany był do tworzenia list słów w języku chińskim, które znaczą to samo, ale można je zapisać w różny sposób.

Konstruktor

Konstruktor przyjmuje tylko jeden parametr :

ignore_case
Określa, czy wyszukiwanie ma uwzględniać wielkość liter.

Metody

find
Metoda ta przyjmuje jako parametr tablicę słów, a zwraca wynik wyszukiwania. Jeżeli zostanie wywołana w kontekście listy, otrzymamy po prostu listę wszystkich synonimów danych słów, włącznie z nimi. Jeżeli natomiast wywołamy ją w kontekście hasza, kluczami będą podane słowa, wartościami odpowiadające im listy słów.
add
Parametrem jest dowolna liczba list. Metoda dodaje listy synonimów do bazy.
delete
Parametrem jest lista, metoda usuwa wszystkie słowa, które są synonimami podanych.
all
Zwraca listę list wszystkich słów w bazie.

Przykład

use Thesaurus; my $th = Thesaurus->new(); @A = ('radość', 'szczęście', 'zaliczenie z perla', 'uciecha', 'wesołość', 'powodzenie', 'sukces'); $th->add(\@A); @words = $th->find('wesołość'); %words = $th->find('radość', 'szczęście'); print "lista : \n"; for(@words) { print $_."\n"; } print "hasz : \n"; while ( my ($key, $value) = each(%words) ) { @T = @{$value}; print "$key => \n"; for(@T) { print " ".$_."\n"; } }

Dodatkowe informacje

Dokumentacja modułu znajduje się na stronie http://search.cpan.org/~drolsky/Thesaurus-0.23/lib/Thesaurus.pm

Autor opracowania

S.P.

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.