Moduł Text::Sentence

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

O czym to jest

Text::Sentence moduł ten służy do rozbijania tekstu na zdania, moduł oprócz charakterystycznego konca zdania

symbolizowanego przez kropkę, zwraca uwagę na wielkość liter, interpunkcję.

Metody

split_sentences($text) - rozbija tekst na zdania i ładuje je do tablicy.

Przykłady

use Text::Sentence qw(split_sentences); $text = "Pierwsze zdanie. Czy to jest drugie zdanie? Trzecie zdanie, i nadal trzecie!"; @zdania = split_sentences($text);

print "@zdania";

Rezultat

#Pierwsze zdanie.

#Czy to jest drugie zdanie?

#Trzecie zdanie, i nadal trzecie!

Niestety metoda ta upadnie jeśli zastosujemy skrót wraz z wielka literą po nim np. "np. Aleksander",

wtedy po "np." skończy nam się zdanie. Z pomocą przychodzi moduł Lingua::EN::Sentence.

Autor modułu

Ave Wrigley

Gdzie na Cpan'ie: http://search.cpan.org/~awrigley/HTML-Summary-0.017/lib/Text/Sentence.pm

Autor opracowania

Autor: L.L.

Email: llisak@manta.univ.gda.pl

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.