Moduł Storable

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Obsługa modułu Storable

Co to jest

Moduł Storable to prosty w użyciu moduł dołączony do standardowej dystrybucji perla, pozwalający na zapisanie danych na dysk, i ponowne ich wczytanie w taki sposób, aby odwtworzona została pierwotna organizacja danych. Przykładowo, moduł ten może służyć do zapisywania tablic, haszy lub struktur wielokrotnie złożonych a potem do ich wczytywania. Dane zapisywane są w postaci binarnej.

Przykład użycia

Wykonaj poniższy kod:

use Storable; @tablica = (1,2,3,4,5); store \@tablica, 'dane-tablicy.dat';

Jeżeli wszystko zrobisz prawidłowo, w pliku o nazwie dane-tablicy.dat zostaną zapisane binarnie dane, które znajdowały się w tablicy @tablica. Jeżeli tablica zawierała referencje do podtablic, także i one zostały zapisane. Możesz sprawdzić efekt działania swojego programu, i zaraz wypróbować następny program, do wczytania danych, zapisanych poprzednio. Sprawdź kod:

use Storable; use Data::Dumper; $tablica = retrieve 'dane-tablicy.dat'; print Dumper $tablica;

Jeżeli wszystko zadziałało, powinieneś uzyskać na ekranie wydruk zawartości poprzednio zapisanej tablicy. Wypróbuj przykłady, zawierają one trochę bardziej skomplikowane dane.

Oto efekt wykonania przedstawionych powyżej (w linkach) programów:

Wyniki testów modułu Storable Rys. 1. Wyniki testowania modułu Storable dla prostych tablicy i haszy. Polecenie l jest odpowiednikiem (aliasem) polecenia ls -ltrF --color=auto. Wykonane zostało, aby pokazać, że rzeczywiście powstają pliki. Długi listing prezentuje wczytaną z dysku strukturę danych.

Więcej na ten temat w sieci: http://perldoc.perl.org/Storable.html.