Moduł AI::Genetic::OpSelection

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Spis treści

  1. Nazwa
  2. Jak używać
  3. Opis
  4. Operatory selekcji i ich metody
  5. Autor modułu
  6. Autor opisu
  7. Prawa autorskie

Nazwa

AI::Genetic::OpSelection - Klasa implementująca różne operatory selekcji.

Jak używać

Zobacz AI::Genetic.

Opis

Ten pakiet implementuje kilka mechanizmów selekcji, które mogą być użyte w strategiach zdefiniowanych przez użytkownika. Metody tej klasy powinny być wołane jak metody statyczne, a nie wywoływane przez obiekty, więc powinno wyglądać to tak: AI::Genetic::OpSelection::NazwaMetody(argumenty)

Operatory selekcji i ich metody

Zdefiniowane są następujące operatotry selekcji:
Roulette Wheel
Tutaj prwdopodobieństwo wybrania danego osobnika jest wprost proporcjonalne do jego wartości fitness. Zdefiniowane są następujące metody:
initWheel(population)
Ta metoda inicjalizje koło ruletki. Jako argumentu oczekuje listy osobników zwróconą przez metodę people() (patrz AI::Genetic część "METODY"). Ta metoda może być wywoływana tylko raz.
roulette(?N?)
Metoda wybiera N osobników (domyślnie dwóch). UWAGA! Ten sam osobnik może być wybrany wielokrotnie.
rouletteUnique(?N?)
Metoda wybiera N UNIKALNYCH osobników (domyślnie dwóch). Każdy z osobników wybrany może być tylko raz.
Tournament
Tym sposobem najpierw losujemy N osobników, a potem wybieramy z nich najlepszego. Zdefiniowana jest następująca metoda:
tournament(?N?)
N to liczba losowanych osobników. Domyślnie jest to 2. Zwracany jest zawsze tylko jeden osobnik.
Random
W tym przypadku osobniki są wybierane całkowiecie losowo
random(?N?)
N to liczba wybieranych osobników. Domyślnie jest to jeden osobnik. Zwarasana jest lista wybranych osobników.
Fittest
W tym przypadku wybierane są najlepsze osobniki z całej populacji. UWAGA! Mońe to doprowadzić do monopolizowania kolejnych pokoleń przez jeden genotyp, który nie jest optymalnym rozwiązaniem. To będzie maximum lokalne.
topN(?N?)
N to liczba wybieranych osobników. Domyślnie jest to jeden osobnik. Zwarasana jest lista wybranych osobników.

Autor modułu

Ala Qumsieh (aqumsieh@cpan.org.)

Autor opisu

Łukasz Łoza

Prawa autorskie

(c) 2003-2004 Ala Qumsieh. All rights reserved.

Ta biblioteka jest objęta prawami wolnego oprogramowania i może być udostępniana i modyfikowana pod takimi samymi warunakami jak sam Perl.

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.