Moduł AI::Genetic::OpMutation

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Spis treści

  1. Nazwa
  2. Jak używać
  3. Opis
  4. Metody
  5. Autor modułu
  6. Autor opisu
  7. Prawa autorskie

Nazwa

AI::Genetic::OpMutation - Klasa implementująca różne operatory mutacji.

Jak używać

Zobacz AI::Genetic.

Opis

Ten pakiet implementuje kilka mechanizmów mutacji, które mogą być użyte w strategiach zdefiniowanych przez użytkownika. Metody tej klasy powinny być wołane jak metody statyczne, a nie wywoływane przez obiekty, więc powinno wyglądać to tak: AI::Genetic::OpMutation::NazwaMetody(argumenty)

Metody

Właściwie to jest tylko jeden operator mutacji zaimplementowany w tej klasie, ale zaimplementowany jest dla trzech różnych rodzajów osobników. Każdy gen danego osobnika jest osobno losowany, czy ma być poddany mutacji, czy też nie. O fakcie zajścia dla niego mutacji dectduje własniść mutacji (domyślnie ma wartość 0.05). Jeśli mutacja ma zajść, to wartość danego genu zostaje zamieniona na inną dozwoloną wartość.

Jeśli osobnik jest typu "bitvectors" 1 zamieniane jest na 0 i odwrotnie.

Jeśli osobnik jest typu "listvectors" wartość genu jest zamieniana na inną z listy możliwych wartości.

Jeśli osobnik jest typu "rangevectors" wartość genu jest zamieniana na inną z z możliwego przedziału.

Z tego powodu są tylko trzy metody:

Autor modułu

Ala Qumsieh (aqumsieh@cpan.org.)

Autor opisu

Łukasz Łoza

Prawa autorskie

(c) 2003-2004 Ala Qumsieh. All rights reserved.

Ta biblioteka jest objęta prawami wolnego oprogramowania i może być udostępniana i modyfikowana pod takimi samymi warunakami jak sam Perl.

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.