Materiały do zajęć - Perl - refleksje

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Napis na koszulce

http://www.cafepress.com/perlmonks_too.6115377

Ostatnio znalazłem napis na koszulce, które sprzedawane są aby promować serwis Perl Monastery. Tekst oryginalny widzisz na obrazku obok, natomiast poniżej zamieszczam swoje marne tłumaczenie:

9Błogosławieni ci, którzy używają "strict", ponieważ ich pomyłki zostaną wyłapane, zanim powstaną problemy; 10Błogosławieni ci, którzy używają "-w", bowiem sam Perl wskaże im potknięcia w ich myśleniu. 11Błogosławieni są ci, którzy "CGI" używają, ponieważ ich parametry będą przekazywane bez błędów. 12Błogosławieni są ci, którzy CPANu używają, albowiem nieskończenie wielka jest liczba kół, których nie wynajdą. 13Błogosławieni także ci, którzy zrozumieli regexpy, ponieważ nie stracą czasu próbując parsować HTML. 14Błogosławieni jesteście wy, gdy inni urągać wam będą i mówić wszystko złe na was z powodu Perla, ponieważ wielka jest wasza nagroda gdy skończycie projekt przed czasem, i z mniejszym wysiłkiem.

Zdjęcie koszulki pochodzi z serwisu cafepress.com i prezentowane jest w celach rozrywkowo-dydaktycznych (tutaj jedynie jako ilustracja treści) :) Nie bijcie!

Znalezione przez PerlMonks.org, na stronie http://www.perlmonks.org/?node=Buy%20Stuff. No po prostu tekst miażdży! Ja chcę taką koszulkę!!!


Mała refleksja

Mówi się, że istnieją cztery etapy zrozumienia perla:

Stopnie te tłumaczy się w taki sposób:

Jest to moje wolne tłumaczenie pewnej myśli wyrażonej w Medytacjach perlowych przez Alexa Toronto, jednego z wielu programistów perla :) A Ty, na jakim jesteś etapie zrozumienia? :)

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.