Materiały do zajęć - Perl - Konkurs perlowy

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Pierwszy konkurs perlowy

Zadanie było takie:
Napisz program, który dla liczby o N cyfrach wykona sortowanie rosnące i malejące cyfr (tworząc nowe liczby) i obliczy ich dodatnią różnicę, następnie z otrzymaną liczbą cały proces powtórzy i tak aż do znalezienia cyklu, czyli liczby, która już wcześniej się pojawiła. Wejście: badana liczba o DOWOLNEJ DŁUGOŚCI wczytywana przez standardowe wejście, zgodna z wzorcem /^\d+$/. Wyjście: lista liczb tworzących cykl, separowana znakiem nowego wiersza, wypisywana na standardowe wyjście. Wymagania dodatkowe: program musi posiadać dokumentację, być napisany bezbłędnie i z zachowaniem wszystkich norm kodowania. Każda osoba może nadesłać dowolną liczbę programów, jednak do konkursu brany będzie tylko program nadesłany ostatnio. Deadline: środa 20070307:2359. Wygrywa osoba, której program będzie najpełniejszy, najlepszy i najbardziej przydatny do badań naukowych (którym ma de facto służyć). Wygrana osoba otrzymuje bonusowo +5 punktów. Sprawdzenie: dla dowolnej liczby 3-cyfrowej o różnych cyfrach program ma wygenerować liczbę 495, która jest cyklem o długości 1.
Stan na teraz
Otrzymałem 18 programów o różnym stopniu zaawansowania i różnej jakości. Niektóre z programów nie były przeznaczone na konkurs - osoby, które je pisały zastrzegły, że robią to dla przyjemności. Tym bardziej dziękuję za Wasz wysiłek :)
Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.