Zajęcia

Możesz sprawdzić plan tutaj: Plan Zajęć. Zobacz poprzednie zajęcia. Jednak w planie tym uwzględnione są tylko zajęcia dla Informatyki, dlatego sprawdź też poniżej:

Ale, od połowy września, udzielam się czasami w aktywnościach takich jak:

Polecam także uwadze strony: