Praca na Uniwersytecie

Pracuję na stanowisku naukowo-dydaktycznym, co oznacza, zajmuję się badaniami naukowymi, oraz nauczaniem. Najczęściej prowadzę zajęcia dla studentów, ale zdarza się także pracować z grupami innego rodzaju, np. z nauczycielami lub z młodzieżą na etapie szkół średnich.

Tematyka badawcza

Moja obecna tematyka badawcza: optical flow, data visualization, 3d graphics and animation, virtual reality

Działalność ogólna

Legenda dotycząca skrótów:

ASU
Appalachian State University (USA),
BFN
Bałtycki Festiwal Nauki,
ABL
Anne Belk Library (ASU)
IM
Instytut Matematyki (UG),
INF
Instytut Informatyki (UG),
LLC
Living Learning Center (ASU),
MBP
Miejska Biblioteka Publiczna,
MFI
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (UG),
PG
Politechnika Gdańska,
TA
Targi Akademia (UG),
WC
Wydział Chemii (UG),
WFU
Wake Forest University (USA),
WGK
Warsztaty Gier Komputerowych, konferencja