Pomorskie Warsztaty Naukowe – Zdolni z Pomorza – Edycja IV – 2022
Przyjazd i powitanie na Wydziale Nauk Społecznych
Zajęcia na Wydziale Biologii
Zajęcia na Wydziale Chemii
Zajęcia na Wydziale Filologicznym
Zajęcia z Fizyki
Zajęcia z Informatyki
Zajęcia z Matematyki
Zajęcia artystyczne
Aktywności dodatkowe