« powrót do strony głównej

Algorytmy i struktury danych II - laboratoria


Punkty i wyniki Studenta.
Dane do logowania jak do Sigmy. Podczas pierwszego logowania należy zapisać się do odpowiedniej grupy.

Zajęcia:

Temat
 1. Drzewa czerwono-czarne - zadanie.
 2. Najdłuższy wspólny podciąg - zadanie.
  • Sprawdzian 14/15.03.
  • Oddawanie zadań 21/22.03.
 3. Kody Huffmana - zadanie.
  • Sprawdzian ...
  • Oddawanie zadań ...
 4. B-drzewa - zadanie.
  • Sprawdzian ...
  • Oddawanie zadań ...
 5. Zbiory rozłączne - zadanie.
  • Sprawdzian ...
  • Oddawanie zadań ...
 6. Wyszukiwanie wzorca w tekście - zadanie.
  • Sprawdzian ...
  • Oddawanie zadań ...
  • Dodatkowe pliki: wzorzec.txt oraz tekst.txt.
 7. Przeszukiwanie grafów - zadanie.
  • Sprawdzian ...
  • Oddawanie zadań ...

Zaliczenie przedmiotu:

Składa się z zaliczenia: Ocena 3.0 od 51% maksymalnej liczby podstawowych punktów. Każde kolejne 10% to pół oceny w górę.

Zaległe programy - można wysłać do dwóch tygodni od podstawowego terminu oddania, a następnie obronić na najbliższych zajęciach z mniejszą liczbą punktów. Każdy rozpoczęty tydzień to dodatkowe -1 pkt.

Samodzielność - programy należy pisać samodzielnie. Można korzystać z materiałów od prowadzących przedmiot, z podanej literatury, ale kod ma być samodzielnie napisany. W przypadku skorzystania z fragmentów kodu z innych źródeł (internet/koledzy) należy o tym powiadomić podczas oddawania programu. Stwierdzenie niesamodzielności skutkuje przyznaniem -5 pkt.

Materiały:

 1. Drzewa czerwono czarne - animacja.
 2. Strona prowadzącego wykład, dra Pawła Pączkowskiego
 3. Szablon implementacji Drzewa Poszukiwań Binarnych BST - bst.c
 4. Przykładowa lista napisów do haszowania - napisy.txt
 5. Przykład programu w C do pomiaru czasu działania - czas.c
 6. Funkcja zamień na wskaźnikach