Pamięci Profesora Andrzeja Krzysztofa Kwaśniewskiego (1947-2011)

Profesor Andrzej Krzysztof Kwaśniewski (1947-2011)
Profesor AKK (2008)

Menu:

Mathemagics:

Ujawniam teczki


2b. PIP 2008 start ciuciubaki (1. w ZZ)2s. PIP PIP pip cd3. PIP 2010 pip Achtung cd4. 2006-2008 ... i ponownie pod dywanik? A co z DG?5. Tam Indie 2008 ... a Tu Zubujolka z dn. 2008 – 01 – 176. ZNP olało naiwnego członka z wzajemnością8. Piękna Pani Minister - bardziej do - co nieco od - (7.w ZZ)9. NIK myk mik - zNIKł?Oto 10b - [10a w ZZ]11. Szlachetny odzew od Przewodniczącego na mój otwarty list13. PKA pełna dokumentacja. - [12. w ZZ]14. PPP? - zero odzewu - uniwersytecki standard prowincjonalny?15. Tajne? - Jawne! - U-walanie. Dokumentacja.16. Czysta sprawa do góry nogami. [Dokumentacja].17. a! O to też "czysta sprawa". [Dokumentacja].18. 2007-07-09 nakaz - tuż, tuż przed Bolsz-nagonką Jesienną.19. Co tłumiono od grudnia 2005. -[Dokumentacja].20. Prowokacja z 2005-12-01. -[Dokumentacja].21. Zuchwałe umorzenie. -Księzycowy punkt niewidzenia.-[Dokumentacja].