Stona dla studentów
Informacje i materiały dla studentów

Wstęp do programowania I rok studiów licencjackich grupa 3

Laboratorium 9

Zadanie 1

Napisz program w którym wykorzystasz dwie funkcje: dodaj oraz dodaj_wsk. Funkcja dodaj pobiera zmienną x typu całkowitego dodaje do niej 5 i zwraca wynik jako zmienną typu całkowitego. Funkcja dodaj_wsk pobiera wskaźnik na zmienną x typu całkowitego, dodaje do wartości wskazywanej przez wskaźnik 5 i wynik jako zmienną typu całkowitego.

Zadanie 2

Napisz program, który dynamicznie zaalokuje n komórek pamięci dla zmiennej typu całkowitoliczbowego, a dalej poprosi użytkownika o wpisanie do każdej komórki liczby całkowitej i ją wypisze. Nie zapomnij o zwolnieniu pamięci.

Zadanie 3

Napisz program w którym wykorzystasz strukturę o nazwie osoba, która będzie przechowywać imię, nazwisko, wiek uczniów w latach oraz jego średnią ocen. Dalej program zapyta cię o podanie tych danych i je wyświetli.

Zadanie 4

Spróbuj zmodyfikować program z zadania 3. , tak aby użytkownik podawał ilu uczniów chce dodać, potem podawał dane każdego z uczniów a na końcu program ma wyświetlać wszystkie wprowadzone dane.

Zadanie 5 (dla ambitnych)

Spróbuj zmodyfikować program z zadania 4, tak aby podane dane zapisywał do pliku o rozszerzeniu txt.