Stona dla studentów
Informacje i materiały dla studentów

Wstęp do programowania I rok studiów licencjackich grupa 3

Laboratorium 6

Zadanie 1

Napisz program znaki_ASCII, który wypisze wszystkie znaki zakodowne w kodzie ASCII a obok znaku odpowiadającą mu liczbę w tym kodzie.

Zadanie 2

Napisz program zamiana_znakow, który zamieni ciąg znaków napisanych małymi literami na ciąg znaków napisanych wielkimi literami. Na przykład słowo programowanie zamieni na słowo PROGRAMOWANIE. Skorzystaj z funkcji strln() z pliku nagłówkowego string.h. i kodu ASCII.

Zadanie 3

Napisz program szyfr_Cezara, który zaszyfruje słowo zapisane małymi literami. Użytkownik podaje słowo (ciąg znaków) do szyfrowania oraz klucz (liczba naturalna) a program zaszyfruje słowo. Na przykład ciąg znaków abc z kluczem 3 program zamieni na ciąg def.

Zadanie 4

Napisz program odwrocenie, który odwróci kolejność znaków podanego słowa (ciągu znaków) . Na przykład słowo program zamieni na ciąg znaków margorp.

Zadanie 5

Zmodyfikuj zadanie 4, tak aby program wyświetlał informację o tym czy podane słowo jest lub nie jest palindromem.

Zadanie 6 (dla ambitnych)

Napisz program pomieszanie, który z dwóch podanych słów stworzy jedno słowo o podwojonej długości krótszego z podanych słów. Nowe słowo ma się składać z liter naprzeminnie branych z podanych słów. Na przykład ze słów program i jezyk ma stworzyć ciąg znaków pjreozgyrk.

Zadanie 7 (dla ambitnych)

Zmodyfikuj zadanie 2, tak aby progam sprawdzał ile w podanym słowie jest małych a ile wielkich liter i zamieniał wszystkie znaki w podanym słowie na wielkie jeżeli wielkich liter jest więcej lub na małe jeżli małych liter jest więcej. W przypadku równowagi niech program dokonuje zamiany na wielkie litery. Na przykład w słowie programowANIE progam zamieni duże litery na małe :programowanie natomiast w słowie proGRAMOWANIE progam zamieni małe litery na duże :PROGRAMOWANIE.