Stona dla studentów
Informacje i materiały dla studentów

Wstęp do programowania I rok studiów licencjackich grupa 3

Laboratorium 3

Zadanie 1

Napisz program, który pobierze od użytkownika 10 liczb całkowitych i doda je do siebie. Wykorzystaj zmienną tablicową.

Zadanie 2

Napisz program, który pobierze od użytkownika 6 liczb całkowitych i wyświetli największą i najmniejszą z nich. Wykorzystaj zmienną tablicową.

Zadanie 3

Napisz program, który na ekranie wyświetli tabliczkę mnożenia od 1 do 9.

Zadanie 4

Napisz program, który tablicę 5x5 wypełni liczbami pseudolosowymi z zakresu od 0 do 9 i wyświetli ją na ekranie.

Zadanie 5 (dla chętnych)

Napisz program, który symuluje losowanie lotto (losuje 6 liczb z 49). Pamiętaj, że losujemy bez zwracania.