Stona dla studentów
Informacje i materiały dla studentów

Wstęp do programowania I rok studiów licencjackich grupa 3

Laboratorium 2

Zadanie 1

Napisz program, który pobierze od użytkownika stopnie w skali Celsjusza i przekształci na stopnie w skali Fahrenheita według następującego wzoru: tF=32+(9/5)tC.

Zadanie 2

Napisz program, który po podaniu trzech współczynników wielomianu kwadratowego poda jego rozwiązanie w ciele liczb rzeczywistych. Użyj funkcji z biblioteki math.h.

Zadanie 3

Napisz program, który pobierze od użytkownika dwie liczby typu int. Następnie na ekranie pojawi się menu w którym użytkownik będzie mógł wybrać czy wprowadzone liczby ma dodać, odjąć, pomnożyć lub podzielić modulo.

Zadanie 4

Napisz program, który pobierze od użytkownika liczbę naturalną n z zakresu od 0 do 30 i obliczy n!.

Zadanie 5

Wykorzystując kod z zadania pierwszego napisz program, w którym pojawi się menu z dwiema opcjami: zamiana stopni Celsjusza na Fahrenheita i vice versa. Po wybraniu jednej z opcji należy podać stopnie w wybranej skali a program ma je przekształcić.

Zadanie 6 (dla chętnych)

Napisz program, który losuje liczbę z zakresu od 0 do 9 i karze użytkownikowi ją zgadnąć. Gdy użytkownikowi uda się zgadnąć wylosowaną liczbę program wyświetla komunikat: "BRAWO zgadles liczbe. To byla ...". Użytkownik ma być pytany do skutku o wylosowaną liczbę dopóki jej nie zgadnie.