Stona dla studentów
Informacje i materiały dla studentów

Wstęp do programowania I rok studiów licencjackich grupa 3

Laboratorium 1

Zadanie 1

W katalogu domowym stwórz katalog o nazwie wpr_prog a w nim katalog o nazwie wpr_lab_1 w którym będziesz przechowywał pliki z dzisiejszych zajęć.

Zadanie 2

Napisz program o nazwie hello, który wyświetli na ekranie zdanie: "Ucze sie programować w C". Skompiluj go za pomocą polecenia gcc w różnymi opcjami. Zrób kilka błędów w kodzie i zobacz jakie komunikaty wyświetli kompilator.

Zadanie 3

Napisz program o nazwie wizytowka, który wyświetli na ekranie Twoje imię i nazwisko(bez polskich liter),numer indeksu, rok studiów, numer grupy, adres mejlowy na Sigmie (wszystkie dane wymienione po przecinku mają być wyświetlone w nowej linii).

Zadanie 4

Napisz program, który wypisze na ekranie trzy zmienne: pierwsza typu int, druga typu float, trzecia typu double.

Zadanie 5

Napisz program, który wyświetli dla każdego typu zmiennej zdanie: "Zmienna typu x zajmuje w pamięci x bajty(ów)".

Zadanie 6

Napisz program, który pobiera od użytkownika dwie liczby typu int i dokonuje na nich następujących operacji matematycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia jedną przez drugą, dzielenia modulo jedną przez drugą.