Stona dla studentów
Informacje i materiały dla studentów

Wstęp do programowania I rok studiów licencjackich grupa 3

Laboratorium 15

Zadania na sprawdzian

Wykonane zadania proszę wysłać na mój adres mailowy.
Łącznie można zdobyć 20 punktów. Zaliczam od 11 punktów (3 dające się skompilować programy).

Punktacja (dokładność co 0.5 punkta, przedział lewostronnie otwarty i prawostronnie domknięty):

11 punktów 3
11-14 punktów 3.5
14-15 punktów 4
15-19 punktów 4.5
19-20 punktów 5

Wyniki będą na stronie przed 28.01.2017.

Grupa A

Zadanie 1 (3 punkty)

Napisz program, który tworzy tabelę o długości 20. Dalej program ma wypełnić te tablicę losowymi liczbami z zakresu od 0 do 9, wyświetlić je na ekranie i podać ich sumę. Do elementów tablicy odwołuj się wyłącznie przez wskaźniki.

Zadanie 2 (4 punkty)

Napisz program, który pobiera z pliku wyrazy.txt 10 słów i tworzy z nich losowe trzywyrazowe zdanie i wyświetla je na ekranie.

Zadanie 3 (4 punkty)

Napisz program w którym użytkownik podaje 10 liczb całkowitych, które są zapisywane w tablicy. Następnie program wyświelta tę tablicę, ale w ten sposób aby w tablicy odwrócony zostały komórki od 1 do 5. Na przykład: tabelę 0123456789 program wyświetli w postaci 4321056789. Możesz używać wyłącznie wskaźników.

Zadanie 4 (4 punkty)

Napisz program, który pobiera od użytkownika liczbę i sprawdza, czy w pliku liczby.txt znajduje się podana liczba i zlicza liczbę wystapień podanej liczby. Wynik w postaci zdania: "Liczba x występuje w pliku n razy." zapisuje w pliku wynik.txt, który ma być otwarty w trybie do zapisu.

Zadanie 5 (5 punktów)

Napisz małą bazę danych komisu samochodowego. W tym celu stwórz strukturę samochody w której zawrzesz informację o: marce samochodu (char [20]), roczniku (int), pojemności silnika (float), przebiegu (int), kolorze (char[20]). Następnie w programie użytkownik podaje dane pięciu samochodów a program zapisuje wszysto w pliku samochody.txt.

Grupa B

Zadanie 1 (3 punkty)

Napisz program, który tworzy tabelę o długości 10. Dalej program ma wypełnić te tablicę losowymi liczbami z zakresu od 0 do 9, wyświetlić je na ekranie i podać ich iloczyn. Do elementów tablicy odwołuj się wyłącznie przez wskaźniki.

Zadanie 2 (4 punkty)

Napisz program, który pobiera z pliku wyrazy.txt 10 słów i tworzy z nich losowe czterowyrazowe zdanie i wyświetla je na ekranie.

Zadanie 3 (4 punkty)

Napisz program w którym użytkownik podaje 10 liczb całkowitych, które są zapisywane w tablicy. Następnie program wyświelta tę tablicę, ale w ten sposób aby w tablicy odwrócony zostały komórki od 1 do 5. Na przykład: tabelę 0123456789 program wyświetli w postaci 4321056789. Możesz używać wyłącznie wskaźników.

Zadanie 4 (4 punkty)

Napisz program, który pobiera od użytkownika liczbę i sprawdza, czy w pliku liczby.txt znajduje się podana liczba i zlicza liczbę wystapień podanej liczby. Wynik w postaci zdania: "Liczba x występuje w pliku n razy." zapisuje w pliku wynik.txt, który ma być otwarty w trybie do zapisu.

Zadanie 5 (5 punktów)

Napisz małą bazę danych małego browaru rzemieśliczego. W tym celu stwórz strukturę piwa w której zawrzesz informację o: nazwie piwa (char [20]), roku warzenia (int), temperaturze serwowania (float), ibu piwa (int), kolorze piwa (char[20]). Następnie w programie użytkownik podaje dane pięciu plw a program zapisuje wszysto w pliku piwa.txt.