Stona dla studentów
Informacje i materiały dla studentów

Wstęp do programowania I rok studiów licencjackich grupa 3

Laboratorium 14

Zadanie

Napisz program, który tworzy losowe zdania. W tym celu stwórz plik tekstowy z różnymi słowami. Następnie program ma pobierać od użytkownika liczbę słów w zdaniu i tworzyć zdanie z losowo wybranych słów z pliku.

Zadanie dla chętnych (Program fiszki)

Napisz program "fiszki", który będzie służyć do nauki słów języka angielskiego. Na ekranie ma się wyświetlać słowo w języku angielskim (polskim) a użytkownik ma podać jego odpowiednik w języku polskim (angielskim). Wymagania dotyczące programu:
Wymagania dodatkowe (dla jeszcze bardziej chętnych):