Stona dla studentów
Informacje i materiały dla studentów

Wstęp do programowania I rok studiów licencjackich grupa 3

Laboratorium 12

Zadanie 1

Napisz program, który po podaniu przez uzytkownika numeru PESEL sprawdzi:
1. Czy numer PESEL jest poprawny.
2. Czy numer PESEL należy do kobiety czy do mężczyzny.
3. Ile osoba o podanym numerze PESEL ma obecnie lat. Numer PESEL zapisz w tablicy znaków z do której będziesz się odwoływał za pomocą wskażników. Przydadzą się też funkcje z biblioteki time.h i być może funkcja atoi() z biblioteki stdlib.h.

Zadanie 2

Wykonaj zadanie z strony SPOJ.com: Współliniowość punktów. Stwórz zmienną strukturalną o nazwie punkt.

Zadanie 3

Wykonaj zadanie z strony SPOJ.com:Punkty w okręgu. Stwórz dwie zmienne strukturalne: punkt i okrąg.