Stona dla studentów
Informacje i materiały dla studentów

Wstęp do programowania I rok studiów licencjackich grupa 3

Laboratorium 11

Zadanie

Proszę napisać program, który ma obliczać pola i objętości wybranych figur geometrycznych. Do obliczania pól i objętości wybranych figur należy zdefiniować własne funkcje w osobnych plikach oraz ich nagłówki w plikach nagłówkowych.

Program ma mieć menu główne:

1 Obwody figur płaskich.
2 Pola figur płaskich.
3 Pola figur przestrzennych.
4 Objętości figur przestrzennych.


Oraz podmenu, które pojawiają się po wybraniu opcji z menu głównego i wyczyszczeniu ekranu:

1.1 Obwód kwadratu.
1.2 Obwód prostokąta.
1.3 Obwód trójkąta.
1.4 Obwód koła.
1.5 Obwód trapezu.
1.6 Obwód rombu.
1.7 Obwód równoległoboku.

2.1 Pole kwadratu.
2.2 Pole prostokąta.
2.3 Pole trójkąta.
2.4 Pole koła.
2.5 Pole trapezu.
2.6 Pole rombu.
2.7 Pole równoległoboku.

3.1 Pola granistosłupów.

3.1.1 Pole graniastosłupa prawidłowego czworokątnego.
3.1.2 Pole graniastosłupa prawidłowego trójkątnego.
3.1.3 Pole graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego.

3.2 Pole ostrosłupów.

3.2.1 Pole ostrosłupa prawidłowego czworokątnego.
3.2.2 Pole ostrosłupa prawidłowego trójkątnego.
3.2.3 Pole ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego.

3.3 Pola figur obrotowych

3.3.1 Pole walca.
3.3.2 Pole stożka.
3.3.3 Pole kuli.

4.1 Objętość granistosłupów.

4.1.1 Objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego.
4.1.2 Objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego.
4.1.3 Objętość graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego.

4.2 Objętość ostrosłupów.

4.2.1 Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego.
4.2.2 Objętość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego.
4.2.3 Objętość ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego.

4.3 Objętość figur obrotowych

4.3.1 Objętość walca.
4.3.2 Objętość stożka.
4.3.3 Objętość kuli.