Stona dla studentów
Informacje i materiały dla studentów

Wstęp do programowania I rok studiów licencjackich grupa 3

Laboratorium 10

Zadanie 1

Napisz program, który pobiera 20 liczb typu int ze stworzonego przez Ciebie pliku tekstowego in.txt i wypisuje je na ekran.

Zadanie 2

Napisz program, który pobiera 20 liczb typu int ze stworzonego przez Ciebie pliku tekstowego in.txt i wypisuje je do pliku out.txt.

Zadanie 3

Zmodyfikuj program z zadania 1, tak aby wyświetlał na ekranie sumę liczb z pliku tekstowego.

Zadanie 4

Pobierz plik odczyty.txt, który zawiera pomiary napięcia i natężenia (na przemian) w omach. Niech progam korzystając z tych danych obliczy rezystancję ze wzoru R=U/I i zapisze wyniki do pliku rezystancja.txt (proszę go stworzyć samemu).

Zadanie 5

Napisz program, który tworzy tablicę 20 liczb losowych i zapisuje je w pliku lotto.txt.

Zadanie 6

Napisz program, który odczyta z pliku in.txt tekstowego zdanie: "Ucze sie programowac w jezyku C" i wyświetli je na ekranie.

Zadanie 7

Napisz program, który odczyta z pliku in.txt tekstowego zdanie: "Ucze sie programowac w jezyku C" i wypisuje je do pliku out.txt..

Zadanie 8

Napisz program, który stworzy małą bazę danych warsztatu samochodowego. W tym celu stwórz strukturę, która będzie przechowywać dane o samochodach: markę, model, rocznik, przebieg oraz pojemność silnika. Program ma się pytać ile nowych samochodów chcesz dodać i zapisywać podane dane w pilku samochody.txt