Topics of interest | Zainteresowania

  • computer vision
  • deformable models
  • image processing
  • morphological image processing
  • medical image analysis
  • pattern recognition algorithms

Projects | Projekty

  • Komputerowa analiza wybranych chorób pęcherzyka żółciowego na podstawie obrazów USG, grant własny MNiSW nr N N519 406837, kierownik grantu, 2009-2012, zakończony
  • Komputerowa analiza tomograficznych zobrazowań watroby w rozpoznawaniu wybranych zmian chorobowych i ich interpretacji znaczeniowej, grant promotorski MNiSW nr 3 T11F 030 30, główny wykonawca, 2006-2007, zakończony