Propozycje tematów/tematyki prac magisterskich (III 2017) [Uwaga! Część artykułów dostępna wyłącznie z sieci UG]
 1. Gra w policjantów i złodziei jako przykład gry na grafach (Z)
 2. Gra na grafach Maker-Breaker (Z)
 3. Problem strażaka (Z)
 4. Kolorowanie r-sprawiedliwe (Z)
 5. Kolorowanie gwiazdowe (ang. star coloring) artykuł 1 artykuł 2 (Z)
 6. Problem drzewiastości wierzchołkowej grafu (ang. arboricity)
 7. Problem listowej drzewiastości grafu (ang. list arboricity)
 8. Listowe kolorowanie grafu (ang. choosability)
 9. Produkty grafowe – przykłady oraz wybrane problemy
 10. Algorytmy weryfikacji przynależności do wybranych klas grafów artykuł 1 artykuł 2 (Z)
 11. Wybrane problemy teoriografowe dla grafów cięciwowych (lub dla innych klas grafów)
 12. Problem zbioru wierzchołków rozrywających cykle w grafie (ang. feedback vertex set problem) (Z)
 13. Problem bipartyzacji grafu
 14. Problem zliczania zbiorów niezależnych w grafie (ang. counting of independent sets) artykuł 1 artykuł 2
 15. Gra na grafach Client-Waiter (Picker-Chooser) artykuł 1 artykul 2 (Z)
 16. Problem skojarzenia doskonalego w grafie (ang. perfect matching problem) artykuł 1 artykuł 2
 17. Szeregowanie zadań na maszynach dedykowanych (ang. open shop) na użytek układania planu zająć (Z)
 18. Asymetryczny problem komiwojażera (Z)
 19. Algorytm Micali-Vazirani wyznaczania maksymalnego skojarzenia w grafie.