Obliczalność i złożoność studia dzienne i zaoczne

Zasady zaliczenia przedmiotu

Terminy spotkań - studia dzienne!!!

Terminy spotkań - studia zaoczne!!!

Zadania na ćwiczenia