Inteligencja Obliczeniowa studia zaoczne

Zasady zaliczenia przedmiotu

Osoby, które z jakichś przyczyn nie oddały projektów, proszone są o stawienie się w sali 29, w sobotę 03.02 o godz. 11:30 (przed egzaminem o 12:30) z przygotowanymi do oddania projektami.

Zadania na laboratoria

Punkty i oceny