Inteligencja Obliczeniowa studia zaoczne

Zasady zaliczenia przedmiotu

Zadania na laboratoria

Punkty i oceny