Inteligencja Obliczeniowa studia zaoczne/niestacjonarne

Zasady zaliczenia przedmiotu

Zadania na laboratoria

Prace domowe (Projekty)

Punkty i oceny