Inteligencja Obliczeniowa studia dzienne

Zasady zaliczenia przedmiotu

Kolokwium z "Inteligencji obliczeniowej" dla wszystkich grup odbędzie się 21.12.2017 (czwartek), godz. 10:00-11:00, aula 3 (odrobienie zajęć z października). Zajęcia w tym tygodniu się oczywiście odbędą!

Projekty: Zasady i przykładowe tematy

Zadania na laboratoria

Punkty i oceny