HTML5 + CSS3

Zadanie:

Utworzyć 3 powiązane ze sobą strony internetowe w HTML5 zawierające:

nagłówek (1 pkt)

stopkę (1 pkt)

obrazek (1 pkt)

tabelę (1 pkt)

hiperłącza (1 pkt)

obramowania (1 pkt)

zmiany kolorów (1 pkt)

zmiany czcionek (1 pkt)

wypunktowania/numeracje (1 pkt)

podział na sekcje, artykuły itp. (1 pkt)

strony umieszczone na sigmie (1 pkt)

dodatkowe (4 pkt)


*(wyżej wymienione nie muszą być na każdej ze stron)


Strony muszą się walidować BEZ BŁĘDÓW !!!


Termin oddania zadania ostatnie zajęcia