Praktyka zawodowaUWAGI WSTĘPNE
 1. odbycie praktyki zawodowej jest obowiązkowe
 2. czas trwania praktyk - można przyjąć, że 1 godzina praktyki = 45 min., ale w dokumentacji należy wpisać:
  - studia I st. - dzienne - 120h,
  - studia I st. - zaoczne - 80h,
  - studia II st. - dzienne - 60h,
  - studia II st. - zaoczne - 60h.
 3. przepisy wewnętrzne UG nie przewidują ograniczeń w odbywaniu praktyk poza granicami kraju
 4. Instytut Informatyki UG nie ma obowiązku organizowania praktyki zawodowej
 5. termin odbywania praktyki nie może kolidować z zajęciami (nawet z wykładami)
 6. nie ma możliwości "przepisania" praktyki zawodowej
 7. kontakt w sprawach związanych z praktyką zawodową - mail lub konsultacje
 8. Student(ka) jest zobowiązany(a) do zapoznania się z Regulaminem praktyk


PRAKTYKA ZAWODOWA - INDYWIDUALNA
 1. Student(ka) samodzielnie organizuje praktykę zawodową w wybranym przez siebie zakładzie pracy.
 2. Czynności wykonywane w trakcie odbywania praktyki muszą być zgodne z kierunkiem studiów.
 3. UG w przypadku tego rodzaju praktyki zawodowej nie ubezpiecza Studenta/Studentki od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie realizacji praktyki zawodowej.
 4. Po zakończeniu praktyki Student(ka) wysyła drogą mailową dokumentację w postaci skanów na adres: arkadiusz.mirakowski@ug.edu.pl, obejmującą:
  • 1. Deklaracja nr 1 (data podpisu musi poprzedzać rozpoczęcie praktyki) - plik DOCX lub plik PDF
  • 2. Deklaracja nr 2 (data podpisu musi poprzedzać rozpoczęcie praktyki) - plik DOCX lub plik PDF
  • 3. Raport z przebiegu praktyki (data podpisu po zakończeniu praktyki) - plik DOCX lub plik PDF
  • 4. Podanie do Prodziekana ds. Kształcenia z prośbą o zaliczenie praktyki zawodowej (data po zakończeniu praktyki) - plik DOCX lub plik PDF
  • 5. Oświadczenie - tylko w przypadku, gdy zakład pracy nie posiada pieczątki - plik DOCX lub plik PDF
 5. UWAGA 1 ! - każdy dokument 1-5 musi obejmować dokładnie jedną stronę formatu A4; inne wydruki nie będą przyjmowane
 6. UWAGA 2 ! Jeżeli zakład pracy wymaga podpisania umowy z UG lub skierowania na praktykę proszę o kontakt: arkadiusz.mirakowski@ug.edu.pl
 • dokumentację w postaci skanów (każdy dokument musi być osobnym plikiem PDF) wszystkich dokumentów proszę przesłać na mój adres: arkadiusz.mirakowski@ug.edu.pl po zakończeniu praktyki, tylko z konta uczelnianego (t.j. poczty).

 • po otrzymaniu ode mnie informacji zwrotnej informującej o zaliczeniu praktyki, proszę złożyć wersję papierową (oryginały, a nie wydruki skanów) całej dokumentacji dotyczącej praktyki:
  a. poniedziałek – piątek - w Administracji Instytutu Informatyki (p. 1.12) w godz. 7-14 w koszulce lub w kopercie z kartką z moim nazwiskiem. Po odebraniu dokumentacji papierowej, wprowadzę zaliczenie w raporcie. Po zaliczeniu praktyki przez Prodziekana, wprowadzę ocenę z praktyki do protokołu. Gdyby p. 1.12 okazał się zamknięty proszę zostawić dokumentację na Portierni Instytutu Informatyki.
  b. sobota – niedziela - na Portierni Instytutu Informatyki.

 • wersję papierową (oryginały, a nie wydruki skanów) można również wysłać pocztą na adres:
  dr inż. Arkadiusz Mirakowski
  Uniwersytet Gdański
  Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki
  Instytut Informatyki
  80-308 Gdańsk
  ul. Wita Stwosza 57
  pokój 4.07

 • proszę również o informację potwierdzającą złożenie/wysłanie dokumentacji w wersji papierowej (oryginały, a nie wydruki skanów)


PRAKTYKA ZAWODOWA - ODBYWANA W ZAKŁADZIE PRACY, W KTÓRYM STUDENT(KA) JEST ZATRUDNIONY(A) NA PODSTAWIE UMOWY
 1. Czynności wykonywane w trakcie odbywania praktyki muszą być zgodne z kierunkiem studiów.
 2. UG w przypadku tego rodzaju praktyki zawodowej nie ubezpiecza Studenta/Studentki od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie realizacji praktyki zawodowej.
 3. Po zakończeniu praktyki Student(ka) wysyła drogą mailową dokumentację w postaci skanów na adres: arkadiusz.mirakowski@ug.edu.pl, obejmującą:
  • 1. Deklaracja nr 1 (data podpisu musi poprzedzać rozpoczęcie praktyki) - plik DOCX lub plik PDF
  • 2. Deklaracja nr 2 (data podpisu musi poprzedzać rozpoczęcie praktyki) - plik DOCX lub plik PDF
  • 3. Raport z przebiegu praktyki (data podpisu po zakończeniu praktyki) - plik DOCX lub plik PDF
  • 4. Podanie do Prodziekana ds. Kształcenia z prośbą o zaliczenie praktyki zawodowej (data po zakończeniu praktyki) - plik DOCX lub plik PDF
  • 5. Oświadczenie - tylko w przypadku, gdy zakład pracy nie posiada pieczątki - plik DOCX lub plik PDF
 4. UWAGA 1 ! - każdy dokument 1-5 musi obejmować dokładnie jedną stronę formatu A4; inne wydruki nie będą przyjmowane
 5. UWAGA 2 ! Jeżeli zakład pracy wymaga podpisania umowy z UG lub skierowania na praktykę proszę o kontakt: arkadiusz.mirakowski@ug.edu.pl
 • dokumentację w postaci skanów (każdy dokument musi być osobnym plikiem PDF) wszystkich dokumentów proszę przesłać na mój adres: arkadiusz.mirakowski@ug.edu.pl po zakończeniu praktyki, tylko z konta uczelnianego (t.j. poczty).

 • po otrzymaniu ode mnie informacji zwrotnej informującej o zaliczeniu praktyki, proszę złożyć wersję papierową (oryginały, a nie wydruki skanów) całej dokumentacji dotyczącej praktyki:
  a. poniedziałek – piątek - w Administracji Instytutu Informatyki (p. 1.12) w godz. 7-14 w koszulce lub w kopercie z kartką z moim nazwiskiem. Po odebraniu dokumentacji papierowej, wprowadzę zaliczenie w raporcie. Po zaliczeniu praktyki przez Prodziekana, wprowadzę ocenę z praktyki do protokołu. Gdyby p. 1.12 okazał się zamknięty proszę zostawić dokumentację na Portierni Instytutu Informatyki.
  b. sobota – niedziela - na Portierni Instytutu Informatyki.

 • wersję papierową (oryginały, a nie wydruki skanów) można również wysłać pocztą na adres:
  dr inż. Arkadiusz Mirakowski
  Uniwersytet Gdański
  Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki
  Instytut Informatyki
  80-308 Gdańsk
  ul. Wita Stwosza 57
  pokój 4.07

 • proszę również o informację potwierdzającą złożenie/wysłanie dokumentacji w wersji papierowej (oryginały, a nie wydruki skanów)


W innych przypadkach proszę o kontakt