Andrzej M. BorzyszkowskiAndrzej M.
Borzyszkowski
Seminarium magisterskie: Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych

(25.II 2017): Wybór seminarium magisterskiego

(4.III 2017): Przegląd zagadnień

(18.III 2017): Kryptografia klucza asymetrycznego, RSA (Marcin Hallman)
Funkcje skrótu (Filip Kamola)

(25.III 2017): Tryby szyfrów blokowych (Aneta Stypa)

(8.IV 2017): Ciągi pseudolosowe (Joanna Kowalska)
Podpis elektroniczny (Rafał Kupniewski)

(22.IV 2017): Hasła jako narzędzie zarządzania dostępem (Marcin Hallman)
Kerberos (Rafał Kupniewski)

(6.V 2017): Problem logarytmu dyskretnego, schemat ElGamala -- szyfrowanie i podpis (Joanna Kowalska)

(13.V 2017): Public key infrastructure (Aneta Stypa)

(27.V 2017): SSH (Rafał Kupniewski)

(10.VI 2015)

Propozycje tematów do realizacji w roku 2017/18.

(15.X 2017):

(22.X 2017):

Do góry