Andrzej M. BorzyszkowskiAndrzej M.
	Borzyszkowski
Logika – laboratorium

Podstawą zaliczenia laboratorium będzie systematyczna praca nad bieżącymi zagadnieniami. Oceniana będzie cotygodniowa aktywność. Ew. sprawdziany będą miały znaczenie pomocnicze.

Do góry