Andrzej M. BorzyszkowskiAndrzej M.
	Borzyszkowski
Logika – laboratorium

Zasady zaliczenia laboratorium.

Platforma edukacyjna UG (zadania do wykonania: klucz dostępu "sekwent").

JAPE

System wspomagający dowodzenie reguł rachunka zdań i predykatów używając reguł dedukcji naturalnej.

Zestaw reguł dla rachunku zdań oraz rachunku kwantyfikatorów.

Laboratorium 1 (14.X 2017)

rachunek zdań, pierwsze przykłady (logika intuicjonistyczna, logika klasyczna -- dowody niewprost).

  • Wykonaj zadania z rachunku zdań i umieść rozwiązania na platformie edukacyjnej.

Laboratorium 2 (23.X 2017): rachunek zdań c.d. (rozwiązania poprzednich zadań i kilka nowych dowodów).

  • Wykonaj kolejne zadania z rachunku zdań i umieść rozwiązania na platformie edukacyjnej.

Laboratorium 3 (4.XI 2017): rachunek predykatów.

  • Wykonaj zadania lab03-int oraz lab04-klas i umieść rozwiązanie na platformie edukacyjnej.

Laboratorium 4 (18.XI 2017)

rachunek predykatów c.d. Struktury Kripkego (kontrprzykłady dla logiki intuicjonistycznej).

Laboratorium 5 (25.XI 2017)

Kolokwium: rozwiązania.

Logika temporalna i SPIN

SPIN -- System weryfikacji modelowej logiki LTL.

Laboratorium 6 (9.XII.2017)

logika LTL.

Laboratorium 7 (16.XII.2017)

weryfikacja stwierdzeń logiki LTL w systemie SPIN.

maxleader dalsze przykłady programów/specyfikacji systemu SPIN.

Laboratorium 8 (13.I.2018): logika CTL.

Do góry