Andrzej M. BorzyszkowskiAndrzej M.
	Borzyszkowski
Logika – laboratorium 1 (Alloy)

Zadanie

W pewnym banku, jako Kasjer, Menadżer i Strażnik pracują (niekoniecznie w tej kolejności!) panowie: Brown, Jones i Smith.

Pytanie: kto jest kim w tym banku?

Zadanie

Agata i Andrzej zaprosili na przyjęcie cztery pary swoich znajomych. Niektórzy z gości znali się wcześniej, inni - nie, niektórzy byli uprzejmi, a inni – mniej. Tak więc doszło do wymiany pewnej liczby uścisków dłoni, chociaż nie wszyscy się przywitali (oczywiście nikt nie ściskał swojej własnej dłoni, ani też dłoni swojego partnera/partnerki). Z ciekawości, pod koniec przyjęcia Agata zapytała każdego z gości z iloma osobami wymienił uścisk dłoni. Od każdej z dziewięciu osób usłyszała inną odpowiedź.

Pytanie: Jak wiele dłoni uścisnął Andrzej?

Zadanie

W pewnym dużym sklepie jako Zaopatrzeniowiec, Kasjer, Ekspedient,„Piętrowy” (zarządzający całym piętrem) oraz Menadżer pracują (niekoniecznie w podanej kolejności!): panna Ames, panna Brown, pan Conroy, pan Davis i pan Evans.

Pytanie: kto jakie zajmuje stanowisko w tym sklepie?

Zadanie

W domu towarowym jako ekspedient, kasjer, pracownik biurowy, administrator i kierownik pracują Allen, Bennett, Clark, Davis i Ewing.

Pytanie: Kto jest kim w domu towarowym?

Do góry