Andrzej M. BorzyszkowskiAndrzej M.
	Borzyszkowski
Logika – laboratorium

Zasady zaliczenia laboratorium.

Platforma edukacyjna UG (zadania do wykonania: klucz dostępu "sekwent").

ćwiczenia prowadzącego wykład (usr: ldi1, pwd: 1UG2@17-18).

JAPE

System wspomagający dowodzenie reguł rachunka zdań i predykatów używając reguł dedukcji naturalnej.

Zestaw reguł dla rachunku zdań oraz rachunku kwantyfikatorów.

Laboratorium 1 (9.X 2017): rachunek zdań, pierwsze przykłady (logika intuicjonistyczna, logika klasyczna -- dowody niewprost).

  • Wykonaj zadania z  rachunku zdań i umieść rozwiązania na platformie edukacyjnej.

Laboratorium 2 (16.X 2017): cd. rachunku zdań.

Laboratorium 3 (23.X 2017): rachunek zdań c.d. (rozwiązania poprzednich zadań i kilka nowych dowodów).

  • Wykonaj kolejne zadania z rachunku zdań i umieść rozwiązania na platformie edukacyjnej.

Laboratorium 4 (30.X 2017): cd. rachunku zdań.

Laboratorium 5 (6.XI 2017): struktury Kripkego.

Laboratorium 6 (13.XI 2017): rachunek predykatów.

  • Wykonaj zadania lab04-int oraz lab04-klas i umieść rozwiązanie na platformie edukacyjnej.

Laboratorium 7 (20.XI 2017): kolokwium.

Alloy

System wspomagający modelowanie software'u.

Laboratorium 9 (4.XII 2017): Pierwszy przykład.

Laboratorium 10 (11.XII 2017): Dalsze przykłady: lab10.html, lab10A.html, poważniejszy przykład: specyfikacja linii kolejowej.

Logika temporalna i SPIN

SPIN -- System weryfikacji modelowej logiki LTL.

Laboratorium 8 (27.XI 2017): logika LTL

Laboratorium 12: weryfikacja stwierdzeń logiki LTL w systemie SPIN. (8.I.2018)

Laboratorium 13: weryfikacja stwierdzeń logiki CTL w systemie SPIN. (15.I.2018)

Do góry